mapa stránek | kontakt | tisk | K-report

VÝPRAVNÍ BUDOVA 16/H

aneb málo známá kapitola železniční historie
Novinky

2. 12. 2023, 11:20
Doplněny historické snímky stanic Brezovica, Ivane-Puste, Jáchymov, Kadaň město, Roncegno Bagni-Marter, Vyhnanka a Žďár nad Sázavou. Též doplněn odkaz na snímky zdemolované budovy v Kocmyrzówě.

18. 11. 2023, 22:29
Vložen nový odkaz na film z roku 1930 ze stanice Stefanešty.

8. 1. 2023, 14:35
Nerealizované budovy doplněny na mapu včetně půdorysů kolejiště, do tabulky i popisů. Dále doplněny komentáře k budovám v Bierbaumu, Holicích, Jičíně, Prachaticích, Dačicích a Slavonicích.

Novinky v diskusi

gotthans
21. 3. 2021, 6:21
RE David Hlubuček: Včera jsem Vám...

David Hlubuček
12. 2. 2021, 0:37
Dobrý den, jsem vlastníkem...

gotthans
24. 11. 2019, 20:9
RE M.Navrátil: Navazuji na...

Nové obrázky

Dobová fotografie, pořízená zřejmě z okna vlaku. Zřejmě stejná situace, ve větším formátu snímku. Dobová fotografie budovy ještě s verandou. A ještě výřez z této pohlednice.

Editorial

© Jan Götthans, 2010–2024
jan.gotthans@seznam.cz

Úvodem

ŽluticeTěm, kteří pravidelně cestují vlakem, jistě neunikla skutečnost, že některé nádražní budovy jsou si podobny jako vejce vejci. Typizace projektů přinášela v prvé řadě snižování nákladů na pořízení budovy, následně byla i jakousi vizitkou jednotlivých soukromých železničních společností. Poté, co začaly vznikat menší společnosti místních drah, i ony byly vedeny stejnými cíli a ve většině případů se přiklonily při stavbě svých budov k typizovaným výkresům. Tyto stránky pojednávají o výpravní budově 16/H, která se začala objevovat na místních tratích v předlitavské části bývalého Rakousko-Uherska počátkem devadesátých let 19. století. Do vypuknutí první světové války bylo potom vybudováno nejméně 90 budov, které leží na území několika nástupnických států podunajské monarchie; zatím jsou známy v Itálii, Slovinsku, Rakousku, České republice, Polsku, Ukrajině a Rumunsku.

PoštornáNež si představíme jednotlivé železniční stanice, kde se tento typ budovy nachází, pokusme se alespoň o několik obecných vět. Poté co skončilo období výstavby hlavních tratí i první období výstavby místních drah ve znamení soukromého kapitálu, dostaly se koleje do všech oblastí státu, které skýtaly pro dráhu solidní příliv zákazníků. V období od počátku devadesátých let 19. století se však již začaly objevovat projekty, u kterých výnosnost vložených investic nebyla až tak jistá a pro budování dalších drah tak bylo třeba veřejných prostředků, které byly poskytovány v různých formách, které se v jednotlivých zemích navíc často lišily.

DoupovPrvní zevšeobecnění pro tuto budovu tedy zní, že byla postavena především na tratích, kde stát či země garantovaly čistý výnos vložených investic, či jiným způsobem přispěly na vybudování dráhy. Druhým rysem je, že budova byla postavena v rámci dotyčné místní dráhy na významnějších místech. Třetím rysem je, že tyto místní dráhy si většinou udržely svoji provinční úroveň až do dnešních dní. Až na výjimky (Žďár nad Sázavou, Hausleiten /Rakousko/) se nevyšvihly mezi hlavní dráhy; na druhou stranu jich bylo též poměrně málo zrušeno. S tím souvisí i skutečnost, že až na ojedinělé výjimky (Pergine /Itálie/, Žďár nad Sázavou, Stefanešty /Ukrajina/) budova nebyla nikde adaptována tak, že by zásadně změnila svůj vzhled.

Budova se na rozdíl od jiných lokálkových typů nenachází na žádných hlavních tratích, pokud samozřejmě pomineme některé odbočné stanice, ze kterých vycházely místní dráhy (např. Doudleby nad Orlicí, Jičín, Brezovica /Slovinsko/ apod.)

Vzhledem k tomu, že se známé budovy nacházejí v několika nástupnických státechch bývalé rakousko-uherské monarchie (resp. její předlitavské části, jak je zmíněno výše) a dostupnost archivních materiálů je poměrně komplikovaná, těžko může být zde uvedený seznam stanic s budovou typu 16/H úplný. Budu proto vděčný za každou informaci, která by dále uvedený přehled doplnila, či opravila. Rovněž tak budu vděčný za poskytnutí archivních či jiných zajímavých fotografií této budovy.